NávštevnýPoriadok

 • Pravidlá pohybu v parku pre návštevníkov ako aj ich domácich miláčikov - psy a mačky
 • Vyhradené miesta pre vykonávanie aktivít. Turistika, horolezectvo, skalolezectvo, skialpinizmus, lyžovanie, závesné lietanie, cyklistika, plavba na člnkoch, športové potápanie, jazda na koňoch.
Ďalej

Slovensky | English | Polski

Návštevný poriadok TANAP-u


Na stiahnutie


 1. Nový Návštevný poriadok Tatranského národného parku z roku 2023
  (20.11.20223, 10,4 MB, 40 strán, PDF)
 2. Dočasný Návštevný poriadok Tatranského národného parku – vyhradené miesta
  (15.6.2017, 560 kb, 7 strán, PDF)
 3. Dočasný Návštevný poriadok Tatranského národného parku – zimná uzávera
  (25.10.2017, 1,3 MB, 10 strán, PDF)
 4. Návštevný poriadok Tatranského národného parku platný do roku 2017
  (úplné znenie vrátane vyhlášky a príloh, 29.6.1999, 70 kb, 16 strán, PDF)
 5. Mapa NATURA 2000
  (mapa s rozdelením územia TANAP-u podľa zón ochrany 1 až 5, 2004, 560 kb, 1599x900px, JPG)
 6. Návštevný poriadok Tatrzańskiego Parku Narodowego
  (odkaz na stránku TPN, poľština)

Turistika

Návštevníci národného parku sú povinní sa správať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu alebo k úhynu rastlín a živočíchov alebo k poškodzovaniu a ničeniu ich životného prostredia, vrátane znečisťovania národného parku odpadkami. Je zakázané poškodzovať, ničiť, trhať, vykopávať a zbierať chránené rastliny vrátane húb a lišajníkov, rušiť chránené živočíchy, najmä ich usmrcovať, zraňovať, chytať, premiestňovať, ničiť a poškodzovať ich biotopy a obydlia a ničiť a zbierať chránené nerasty a chránené skameneliny. Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny.

Návštevníci národného parku môžu vykonávať pešiu turistiku len po turistických, náučných a kúpeľných chodníkoch s výnimkou tých, na ktorých bol pohyb obmedzený alebo zakázaný rozhodnutím orgánu ochrany prírody a krajiny.

V chránených územiach s piatym stupňom ochrany je pohyb po turistických a náučných chodníkoch dovolený v dennej dobe od hodiny po východe slnka do hodiny pred západom slnka.

Mimo turistických a náučných chodníkov sa môžu návštevníci národného parku pohybovať v čase od 16.júna do 31.októbra v sprievode osôb, ktoré majú odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v oblasti horolezectva a vysokohorskej turistiky podľa osobitného predpisu).


Sezónne uzávery turistických chodníkov od 1. novembra do 15. júna


 1. Bielovodská dolina od poľany Biela voda - modrá značka
 2. Javorová dolina od rázcestia pod Muráňom - zelená značka
 3. Zadné Meďodoly od horárne pod Muráňom - modrá značka
 4. Monková dolina - Široké sedlo - Kopské sedlo - zelená značka (náučný chodník )
 5. Kopské sedlo od Bieleho plesa - modrá značka
 6. Jahňací štít od Zeleného plesa - žltá značka
 7. Veľká Svišťovka od Zeleného plesa - červená značka
 8. Veľká Svišťovka od Huncovskej vyhliadky - červená značka
 9. Malá Studená dolina od Téryho chaty - zelená a žltá značka
 10. Veľká Studená dolina od Zbojníckej chaty - modrá a žltá značka
 11. Slavkovský štít od Slavkovskej vyhliadky v čase snehovej pokrývky - modrá značka
 12. Velická dolina od Velického plesa - zelená značka
 13. Rysy od rázcestia nad Žabím potokom - červená značka
 14. Mengusovská dolina od rázcestia nad Žabím potokom - modrá značka
 15. magistrála Sliezky dom – Popradské pleso v čase snehovej pokrývky – červená značka
 16. Mlynická dolina od vodopádu Skok - žltá značka
 17. Furkotská dolina od rázcestia na Tatranskej magistrále - žltá značka
 18. Furkotská dolina od chaty pod Soliskom - modrá značka
 19. Kriváň od rázcestia pri Jamskom plese - modrá značka
 20. Kriváň od horárne Tri Studničky - zelená značka
 21. Kôprová dolina od Kmeťového vodopádu - modrá značka
 22. Tichá dolina od chatky Tábor - žltá značka
 23. Kamenistá dolina od salašiska na Pyšné sedlo - modrá značka
 24. Bystrá dolina od poľany pod Kotlovou na Bystrú - žltá značka
 25. Račková dolina od lokality Prostredné na Račkovo sedlo - žltá značka, Gáborovo sedlo - zelená značka a Bystré sedlo - modrá značka
 26. od ústia Jamnickej doliny v smere na Otrhance - zelená značka a na Jamnické sedlo - modrá značka
 27. od kóty Klinovaté na Baranec - zelená značka
 28. ústie Žiarskej doliny od hornej hranice lesa v smere na Baranec - žltá značka
 29. Žiarska dolina od Žiarskej chaty na Žiarske sedlo - zelená značka, na Smutné sedlo - modrá značka a Jalovecké sedlo - zelená značka
 30. Jalovecká dolina od križovatky na Salatín - zelená značka a na Baníkovské sedlo - modrá značka
 31. hlavný hrebeň Západných Tatier od Hutianskeho sedla Pálenica po Pyšné sedlo - červená značka
 32. Smutná dolina od Ťatliakovho plieska na Smutné sedlo - modrá značka a na sedlo Zábrať - zelená značka
 33. Spálený žľab od ústia lyžiarskej zjazdovky na kótu Brestová - modrá značka
 34. Spálená dolina od križovatky chodníkov nad vodopádom v smere na Roháčske plesá - modrá značka a na Baníkovske sedlo - žltá značka
 35. Látaná dolina od križovatky chodníkov na Lúčnu - zelená značka a na sedlo Zábrať - žltá značka
 36. Bobrovecká dolina od rázcestia pod Umrlou – modrá značka na Bobrovecké sedlo a na sedlo Príslop - zelená značka
 37. od ústia Juráňovej doliny na Hrubý vrch a Bobrovecké sedlo - červená značka
 38. Symbolický cintorín pod Ostrvou - žltá značka z oboch smerov (od 1.1. do 15.6.)

Cykloturistika - vyhradené trasy


 1. Lysá Poľana – Bielovodská dolina (horáreň)
 2. Biela voda – Chata pri Zelenom plese
 3. Kežmarské Žľaby – Mlynčeky
 4. okruh Tatranská Lomnica (stanice lanovky) – Štart
 5. Okruh nad Eurocampom
 6. Stará Lesná – Tatranská Lomnica
 7. Starý smokovec – Hrebienok
 8. okruh nad Novou Lesnou
 9. okruh nad Novou Lesnou –Stará Lesná
 10. Dolný Smokovec – Žakovská poľana – Gerlachov
 11. Nový Smokovec (zastávka Sibír) – Žakovská poľana – Gerlachov
 12. Tatranská polianka – Sliezky dom
 13. Vyšné Hágy – Štôla (horáreň)
 14. Nová Polianka – nad Štôlou
 15. TEŽ Popradské Pleso – Popradské pleso
 16. Podbanské – Kôprova dolina
 17. Podbanské – Tichá dolina
 18. Pribylina – Žiarska dolina
 19. ústie Žiarskej doliny – Žiarska chata
 20. Zuberec – Roháčska dolina
 21. Zverovka – Látaná dolina
 22. Zuberec – Habovka - Oravice

Horolezectvo a sprevádzanie osôb

Horolezeckú činnosť môžu vykonávať horolezci organizovaní v horolezeckých zväzoch.

Horolezci môžu vstupovať do vysokohorského prostredia aj mimo turistických a náučných chodníkov a v čase sezónnych uzáverov turistických a náučných chodníkov len za účelom nástupu na horolezeckú túru so stupňom ťažkosti horolezeckej klasifikácie vyšším ako II.stupeň. Horolezecké túry s I. a II. stupňom ťažkosti sa môžu vykonávať len v letnom období, ak je to nevyhnutné na zostup a v zimnom období, keď terén tejto ťažkosti sa metodicky využíva na zimný výcvik.


Horolezectvo a pohyb návštevníkov mimo turistických chodníkov

Návštevníci národného parku sa môžu v sprievode oprávnenej osoby pohybovať mimo turistických a náučných chodníkov na celom území národného parku okrem lokalít:


 1. masív Širokej javorinskej až po severozápadný Žabí vrch, Rovienky, Svišťová dolina a záver Bielovodskej doliny; južnú hranicu tejto oblasti tvorí spojnica Veľký Žabí štít - České pleso - Hviezdoslavov vodopád - Litvorové pleso - Prielom (obmedzenie sa nevzťahuje na prístup do Českej doliny okolo Českého potoka a v oblasti Malého Mlynára od 21.decembra do 20.marca so zostupom cez Mlynárovo sedlo),
 2. Kolová dolina so všetkými priľahlými kotlami a stenami, severovýchodná časť Čiernej Javorovej doliny ohraničená z juhu Čiernym Javorovým potokom a hrebeňom Snehových veží (obmedzenie sa nevzťahuje na nástup do Ľadových doliniek z Malej Studenej doliny cez Ľadové sedlo obídením Snehových veží zo severu),
 3. Belianske Tatry,
 4. Huncovská kotlinka vrátane juhovýchodnej časti Veľkej Svišťovky,
 5. Slavkovská dolinka vrátane skalných stien až po Granátovú lávku,
 6. Štôlska dolina ohraničená zo severu hrebeňom Ostrva - Končistá a z juhu turistickým chodníkom (magistrálou),
 7. oblasť Kriváňa so všetkými priľahlými hrebeňmi a dolinami (Nefcerka, Kotliny, Škaredý žľab, Za Handel, Suchá Voda), zo severovýchodu tvorí hranicu hrebeň Hrubô a východnú hranicu hrebeň Furkotských veží a Kozí chrbát (obmedzenie sa nevzťahuje na Rameno Kriváňa z doliny Nefcerka od 21. decembra do 20. marca s nástupom spod steny cez Furkotskésedlo ),
 8. všetky národné prírodné rezervácie Západných Tatier. Platí len pre horolezcov

Skialpinizmus

Skialpinizmus môžu vykonávať skialpinisti a horolezci organizovaní v horolezeckých zväzoch od 21.decembra do 15. apríla


Vyhradené trasy pre skialpinizmus


 1. vo Veľkej Studenej doline od Zbojníckej chaty cez kotol Sivých plies do Priečneho sedla, z neho k Téryho chate v Malej Studenej doline a ďalej popod Mačaciu vežu do Baranieho sedla a Veľkou Zmrzlou dolinou na Chatu pri Zelenom plese,
 2. v Mlynickej doline od vodopádu Skok do Soliskového sedla a tou istou trasou späť, prípadne s prechodom zo sedla na zjazdovku od chaty Solisko,
 3. v Žiarskej doline - Veľké Závraty a Malé Závraty, východiskovým miestom je Žiarska chata,
 4. Bobrovecká Vápenica - Červenec - Babky - Veľká Kopa - sedlo Priehyba a späť,
 5. Spálená dolina
 6. zjazdovka Spálená - Salatínska dolina.

Vyhradené trasy pre na lety na závesných klzákoch a kĺzavých padákoch


 1. Koridor Lomnické sedlo - Skalnaté Pleso – Tatranská Lomnica v období od 15. decembra do 15. apríla a od 16. júna do 31. októbra,
 2. Slavkovský nos - Smokovce - Nová Lesná v období od 16. júna do 31. októbra,
 3. v Spálenom žľabe v rámci lyžiarskej zjazdovky v období od 1. júna do 15. apríla
 4. Chata Solisko - lyžiarska zjazdovka - Štrbské Pleso v období od 15. decembra do 15.apríla a od 1. júla do 15. septembra.

Psy

Na území národného parku môžu návštevníci vodiť psy len s ochranným košom a vodiacim remeňom. V chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany platí zákaz voľného púšťania, vodenia a nosenia psov.